Công cụ dùng để khảo cứu phong thủy

Thứ tư, 15/03/2017

Các dụng cụ để thực hiện các bài khảo cứu phong thủy là cái “gậy” của nhà phong thủy học. Người nông dân thì có các nông cụ, nhà kỹ nghệ thì có các dụng cụ công nghệ

Các dụng cụ để thực hiện các bài khảo cứu phong thủy là cái “gậy” của nhà phong thủy học. Người nông dân thì có các nông cụ, nhà kỹ nghệ thì có các dụng cụ công nghệ, học sinh thì có đồ dùng học sinh... mỗi ngành nghề có một số dụng cụ riêng biệt nhà phòng thủy hay chính xác hơn là các “Thầy phong thủy” cần có các dụng cụ phong thủy. Không có các dụng cụ phong thủy, các thầy sẽ khó khăn, thậm trí bó tay trước các yêu cầu độ chính xác về phương vị v.v...

Các dụng cụ phong thủy rất hạn hữu. Nó gồm:
- La bàn, la bàn có la bàn thường và la bàn phong thủy.
- Thước, thước cũng gồm thước thường dụng và thước phong thủy, hay còn gọi là thước địa lý.
- Quả dọi và dây dọi.

LA BÀN

La bàn là một dụng cụ đặc hữu trong xác định phương hướng. Chức năng chính của la bàn là định hướng và các phương vị hướng cùng nhiều dữ liệu quan trọng khác.
Do yêu cầu sử dụng mà la bàn có 2 loại. Đó là:

- La bàn thường.
- La bàn chuyên dụng.
La bàn chuyên dụng: la bàn dùng trong giao thông thủy lạc và hàng không, la bàn dùng trong phong thủy.

1. La bàn thường

La bàn thường có cấu tạo đơn giản. Nó gồm mặt la bàn có một kim la bàn (Nam châm) phân ra 2 cực: Nam và Bắc, một vòng ghi độ và phương vị.
La bàn thường được dùng rộng rãi cho những nhà địa chất, thợ lặn, khảo sát.
Nhà du lịch v.v...
La bàn này đôi khi còn được chế tạo như một đồng hồ đeo tay cho tiện dụng.

2. La bàn giao thông

La bàn này đương nhiên cũng phải có hai phần chính là mặt và kim. La bàn giao thông được chi tiết phương độ và những ghi chú chi tiết riêng dùng trong Hằng hải và hàng không.

3. La bàn chuyên dụng ngày nay phát triển phong phú theo sự phát triển của nhiều ngành nghề và các chuyên ngành.

Ví dụ: la bàn dùng trong quận sự; la bàn dùng trong khảo sát nghiêm cứu thủy văn, thiên văn...
La bàn chuyên dụng theo chuyên ngành được phân biệt trên mặt la bàn với những chi tiết hóa nhằm phục vụ cho từng lĩnh vực, từng chuyên ngành riêng.
La bàn phong thủy thuộc loại la bàn chuyên dụng. Mặt la bàn được chi tiết hoá theo yêu cầu của công việc khảo cứu phong thủy.