Chào mừngđến với dịch vụ LỊCH VẠN SỰ!

Phong thủy ngày: 2.000 VNĐ/ngày

Soạn tin DK PT1 gửi 9318

Gói Phong thủy tuần: 10.000 VNĐ/tuần

Soạn tin DK PT7 gửi 9318

Cung hoàng đạo ngày: 2.000 VNĐ/ngày

Soạn tin DK HD1 gửi 9318

Gói Cung hoàng đạo tuần: 10.000 VNĐ/tuần

Soạn tin DK HD7 gửi 9318

Lịch vạn sự ngày: 2.000 VNĐ/ngày

Soạn tin DK LVS1 gửi 9318

Gói Lịch vạn sự tuần: 10.000 VNĐ/tuần

Soạn tin DK LVS7 gửi 9318

Cú pháp khác

Hướng dẫn:

Soạn tin HD gửi 9318

Kiểm tra gói cước:

Soạn tin KT gửi 9318

Tra cứu giá cước:

Soạn tin GIA gửi 9318

Hủy DV qua SMS:

Soạn tin HUY <Mã gói> gửi 9318

Lấy Mật khẩu::

Soạn tin MK gửi 9318

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.