Phật dạy Cái kết nghiệt ngã cho những kẻ có ý định tà dâm

Thứ sáu, 04/11/2016

Theo lời Phật, bất cứ việc làm nào cũng thuận theo luật Nhân - Quả, người làm việc tốt sẽ nhận được "trái ngọt", người có tà dâm, dù chỉ là trong ý định sẽ nhận "quả đắng".