Đức Chúa trời tạo dựng thế giới

Thứ tư, 04/01/2017

Trong 6 ngày, Đức Chúa đã tạo dựng nên cả thế giới, mỗi ngày là một phần khác nhau. Khi Ngài muốn tạo nên điều gì, Ngài chỉ cần phán: “Phải có…”, thì nó liền xuất hiện.

Trong 6 ngày, Đức Chúa đã tạo dựng nên cả thế giới, mỗi ngày là một phần khác nhau. Khi Ngài muốn tạo nên điều gì, Ngài chỉ cần phán: “Phải có…”, thì nó liền xuất hiện.

Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, khi thế giới này chưa xuất hiện, chưa có chim chóc và những đàn ong, chưa có đồng cỏ và hoa lá, chưa có hồ và những dòng sông, cũng chưa có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Lúc ấy, chưa một ai sống trên đất. Mọi vật đều chưa có và chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa bắt đầu tạo dựng nên thế giới. Ngài dựng nên trời và đất. Chúa đã tạo nên mọi vật từ chỗ trống không. Trong sáu ngày, Ngài đã tạo dựng nên cả thế giới, mỗi ngày là một phần khác nhau. Khi Chúa muốn tạo nên điều gì, Ngài chỉ cần phán: “Phải có…”, thì nó liền xuất hiện.

Ban đầu, khắp nơi đều tối tăm. Vì vậy Đức Chúa Trời phán: “Phải có sự sáng.” Ngay sau tiếng phán của Chúa, sự sáng bỗng xuất hiện. Ngài đặt tên cho sự sáng là ban ngày. Đó là ngày thứ nhất.

Ngày tiếp theo, Chúa lại phán và dựng nên bầu trời trong xanh xuất hiện trên cao. Đó là ngày thứ hai.

Sau đó, Chúa phán nước phải tụ lại một nơi. Và từ đó, Ngài tạo nên những dòng sông, ao hồ, các đại dương, và những vùng đất khô để ngăn rẽ chúng.

Nhưng, chưa có vật gì ở trên đất khô cả. Cây cỏ, bụi rậm, và các bông hoa đều chưa xuất hiện. Vì vậy, Chúa phán và dựng nên các loài cây. Cỏ xanh phủ đầy các cánh đồng. Muôn hoa đua nở khắp đất. Cây cối rất nhiều loại đơm hoa kết trái. Chúa ban cho cây cối có hạt để chúng có thể mọc thêm nhiều trên đất. Ngài đã làm nên tất cả những điều này trong ngày thứ ba.

Chúa tiếp tục công việc tạo dựng của mình. Ngài lại phán và dựng nên bầu trời xanh đầy ắp ánh sáng. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao lấp lánh ban đêm được Ngài tạo dựng. Đó là ngày thứ tư.

Trái đất bấy giờ vô cùng xinh đẹp, nhưng Chúa lại muốn nó đẹp hơn nữa. Ngài bèn phán và tạo nên các loài cá cùng những loài sinh vật bơi trong nước. Chúa điểm thêm trên bầu trời và cây cối nhiều chim chóc. Ngài dựng nên những loài vật này vào ngày thứ năm.

Trong ngày thứ sáu, Chúa lại phán. Các chú ong bắt đầu xuất hiện và bay lượn trên những khóm hoa. Chó và mèo vờn nhau trên những cánh đồng. Những đàn ngựa và đàn bò rủ nhau đi tìm thức ăn.

Ngài đã tạo nên từng loài động vật, gia súc, côn trùng bò trên mặt đất cùng những loài thú hoang dã.

Cuối cùng, Chúa tạo nên con người. Ngài dựng nên người nam đầu tiên từ bụi đất. Chúa hà hơi thở của mình vào mũi ông ta và ông trở nên sống động. Ngài gọi ông là A-đam. Sau đó, Chúa dựng nên người nữ đầu tiên để làm bạn với người nam này. Ngài tạo nên bà bằng một chiếc xương sườn của A-đam. Rồi Ngài mang bà ấy đến làm vợ ông A-đam và đặt tên bà là Ê-va.

Chúa thấy tất cả những điều Ngài dựng nên thật tốt lành. Vào ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ ngơi. Ngài ban phước cho ngày này và đặt nó là ngày Thánh.