Chùa Hội Khánh Bangkok Ngôi chùa Việt lâu đời nhất ở Thái Lan

Thứ sáu, 04/11/2016

Do sự giao lưu văn hóa mà kiến trúc và cách bài trí ở chùa Hội Khánh Bangkok là sự kết hợp của của ba nền văn hóa Việt, Thái và Hoa...