Căn duyên tiền định của vợ tuổi Giáp Tuất

Thứ bảy, 05/08/2017

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Giáp Tuất chỉ ra những tuổi đại kỵ hợp hôn tuyệt mệnh. tuổi kỵ lấy chồng, tuổi hợp của nữ tuổi Giáp Tuất với các con giáp khác

ĐẠI KỴ HỢP HÔN

VỢ tuổi Giáp Tuất chồng tuổi ẤT Sửu (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

VỢ tuổi Giáp Tuất Chồng tuổi Đinh Sửu (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Lưu ý: Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 33, 35, 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Xem thêm Cách chọn nghề hợp ngũ hành bản mệnh của từng người

HỢP HÔN Ở ĐẶNG

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh no ấm và an vui.

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Giáp Tuất

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Giáp Tuất

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. Xem thêm Năm bản mệnh có hạn không? Năm bản mệnh có nên tiến hành hôn nhân đại sự?

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm êm.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số  Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ  dàng, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ có duyên vui  vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình  hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở  với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài  tương  vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản than có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi  này ở đời với  nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình  vợ chồng đặng hòa hạp, chung sống cần năng cũng đặng ấm no.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài, nhiều người hay mến thương, cầu lo  việc  chi  thường có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung  bình, đặng hưởng sự ấm êm.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều sáng suốt, hào tài  trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc gì cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình b ạn, lòng hay lo tính, mình có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở làm ăn tốt.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi): Cảnh  vợ  chồng  này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời  với  nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường  gặp cảnh thiếu nghèo, qua hạn mới đậu t ài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình  bạn,  lòng hay lo tính,  trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên,  vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính,  trong mình hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh  người  vợ  có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau ngày hậu ấm no.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng tốt.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống đặng cảnh ấm no.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh  người  vợ  có  duyên,  vui  vẻ, hay  giao  thiệp tình  bạn,  lòng  hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn tốt.
 
VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ vật dụng trong nhà, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận.

VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh  người  vợ  có  duyên,  vui  vẻ, hay  giao  thiệp tình  bạn,  lòng  hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng.
  
VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) 

Hai  tuổi  này ở  với  nhau  làm ăn đặng  trung  bình,  hào  tài  tương  vượng,  hào  con trung bình. Tánh  người  vợ  có  duyên,  vui  vẻ, hay  giao  thiệp tình  bạn,  lòng  hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng có phần h ạp, chung ở với nhau làm ăn nên.

Vợ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh  người  vợ  có  duyên,  vui  vẻ, hay  giao  thiệp tình  bạn,  lòng  hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà.
 
VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.
 
Vợ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình. Tánh  người  vợ  có  duyên,  vui  vẻ  hay  giao  thiệp,  lòng  hay  lo  tính,  hay  có  bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng.
 
VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, việc lo tính đều hạp ý, hào tài thịnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp.
 
VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố đồng lo với nhau.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi  này ở đời  với  nhau không đặng  tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn  không đặng  phát đạt, phải  chịu  cảnh  thiếu nghèo, làm có tiền cũng hay khiến điều  hao  tốn,  hào  tài đủ  dùng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh  người vợ có  duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình  bạn, lòng hay lo tính trong mình  hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung sống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no.
 
VỢ tuổi GIÁP TUẤT Chồng tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) 

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hào hạp, ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no.