Khi nào nên và không nên cải tạo lại mộ phần?

Thứ Hai, 03/04/2017

Âm trạch là vấn đề luôn có sự quan tâm đặc biệt từ xưa tới nay. Và việc có nên sửa sang cải tạo lại mộ phần hay lúc nào thì nên sửa sang lại mộ phần thì không phải ai cũng biết

Âm trạch là vấn đề luôn có sự quan tâm đặc biệt từ xưa tới nay. Và việc có nên sửa sang cải tạo lại mộ phần hay lúc nào thì nên sửa sang lại mộ phần thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là những điều cần phải nhớ khi có ý định sửa lại mộ phần.

Táng Kinh nói : Phàm mộ có 5 điều không tốt thì nên cải tạo nhanh. Đó là:

1. Trũng thấp vô cớ tự hãm, trũng mà cỏ cây khô héo , mộ vô cớ nứt nẻ, bát hương vô cớ vỡ hoặc nứt. Tất nên nhanh sửa mộ (Rất Không Tốt ) .

2.    Trong nhà có nam nữ hay gây điều tiếng dâm loạn (Tức phạm Đào Hoa) .Tất nên nhanh sửa mộ (Rất Không Tốt ) .

3.    Trai gái ngỗ nghịch hoặc con cháu phản loạn, ăn phải đồ độc , điên cuồng ( Phạm bệnh tinh thần ) , kiếp hại , hình trường . Tất nên nhanh sửa mộ ( Rất dữ ).

4.    Nhân khẩu bất an , sự nghiệp thất bại , gia sản hao hụt , quan tư không ngừng , Tất nên nhanh sửa mộ ( Rất dữ ).

5.    Mộ táng tại bát diệu sát , thủy khẩu chảy từ hoàng tuyền thủy ( Tạo thành ma quỷ ). Tất nên nhanh sửa mộ ( Rất dữ ) .

Như có 5 dấu hiệu đó tất nên nhanh sửa mộ .

Phàm Sửa Mộ Có 3 Điều Tốt Không Nên Sửa :

1.Mở mộ thấy rùa sống , rắn ở đó là nơi có sinh khí ( Đại cát lợi ) .

2.Trong đất có suối nước ấm áp , màu như sữa hoặc như sương mù ( Đại Cát Lợi ) . 3.Dây tơ hồng bám xung quanh quan tài là có sinh khí đại quý .

Có 3 điều đó là tốt . Nếu sửa tất phải tai họa từ tốt chuyển sang xấu .