Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng

Thứ sáu, 28/10/2016

Quý Cô tuổi Nhâm Tuất là người thông minh, năng động, có ý chí vững mạnh, kiên trì theo đuổi mục đích, không ngại khó khăn.

Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982(Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) là người thông minh, năng động, có ý chí vững mạnh, kiên trì theo đuổi mục đích, không ngại khó khăn, sẵn sàng đương đầu với sóng gió. 

Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng

Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng

Năm 1982
Năm âm lịch: Nhâm Tuất
Giải thích: Cố Gia Chi Khuyển – Chó về nhà
Mạng : Đại hải Thủy (Nước biển lớn)
Sảo : Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
Hạn Thiên la: Tinh thần bất an
Vận niên : Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) lốt
Thiên can : Nhâm gặp Bính: Khắc xuất, thắng lợi
Địa chi : Tuất gạp Thân: Tam tai, bất an
Màu sắc :Hạp màu: Đen, trắng; Kỵ: Đỏ, vàng

Tổng quát: 

Tử vi trọn đời, Quý Cô tuổi Nhâm Tuất là người thông minh, năng động, có ý chí vũng mạnh, kiên trì theo đuổi mục đích, không ngại khó khăn, sẵn sàng đương đầu với sóng gió. Vì vậy, cuộc sổng chịu nhiều thăng trầm nhưng có thể thành công lớn. Hơn nữa Quý Cô có lòng tự cao, tự hào nuôi nhiều tham vọng, muốn nổi tiếng, làm những việc mà người bình thường không dám làm, dễ thành cồng ở vai trò lãnh đạo hơn làm kẻ thừa hành.

Sự nghiệp:
Năm nay, Quý Cô gặp saoThái Bạch chiếu mạng, tien bạc tiểu hao ngoài dự liệu, sức khỏe bất an. Sao Thái Bạch thuộc hành Kim, đổĩ với Quý Cô, mạng Thủy, trong rủi có may, đi xa có lợi.
Xét về mặt xem bói, Tiểu vận đi vào Thắng Địa, có lợi cho danh lộc lẫn Dhúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chận, hóa giải các sự chẳng lành do Sao Hạn xấu gây ra. Bản thân, đừng vì chạy theo danh lợi mà che mất bản tính vốn hiền lành, ngay thẳng của Quý Cô. Công danh tài lộc dù có thăng ĩràm vẫn giữ tâm lành ý thiện, sẽ có quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều cơ may.

Tình cảm:
Năm nay, công việc làm ăn có nhiều biến động, tình cảm cũng khó yên. Nếu đã có gia đình, Quý Cô cần quan tâm đến cuộc sống lứa đôi, đừng vì công việc bên ngoài mà bỏ quên “mái ấm” Quỷ cô lại có ấn tướng trong tay, ít khi bàn tính cùng chồng, đôi hi lại áp đặt quan điẻm của mình lên trên ý kiến của chồng, dễ tạo khoảng cách giữa hai người, bất lợi cho cuộc sống chung.

Sức khỏe:
Năm nay, Sao Hạn khá tốt, sức khỏe không có vấn đề gì đáng ngại. Tuy nhiên, đang gặp Tam Tai, cân đe phòng Hung Họa khó !ường và nếu sinh con, nên cẩn thận.
Lái xe cẩn Ihận. Bổn mạng vững vàng..