Xem bói tình duyên của người tuổi Tý theo tháng sinh

Thứ Ba, 27/06/2017

Xem bói tình duyên của người tuổi Tý theo tháng sinh cho thấy người tuổi Tý sinh tháng Giêng nên lựa người tuổi Sửu hoặc tuổi Tý, hợp tài lộc hợp tình duyên

Người tháng Giêng
 
Đàn ông tuổi Tý sinh vào tháng Giêng nên kết hôn với phụ nữ tuổi Sửu sinh tháng 10 hay người phụ nữ tuổi Tý sinh tháng 3.
 
Phụ nữ tuổi Tý sinh vào tháng Giêng nên kết hôn với người đàn ông tuổi Sửu sinh tháng 1.

Xem bói tình duyên của người tuổi Tý theo tháng sinh

Xem bói tình duyên của người tuổi Tý theo tháng sinh

Người sinh tháng Hai
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thìn sinh tháng 9.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thìn sinh tháng 7.
 
Người sinh tháng Ba
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Dần sinh tháng 5 hay tuổi Ngọ sinh tháng 5.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tỵ sinh tháng 3 hay tuổi Tuất sinh tháng 8.
 
Người sinh tháng Tư
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mão sinh tháng 8.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Tuất sinh tháng 11.
 
Người sinh tháng Năm
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Sửu sinh tháng 8.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thìn sinh tháng 9 hay tuổi Dần sinh tháng 6.
 
Người sinh tháng Sáu
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thân sinh tháng 2.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dần sinh tháng 2.
 
Người sinh tháng Bảy
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mùi hay tuổi Mão sinh tháng 6.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thìn sinh tháng 4 hay tuổi ngọ sinh tháng 2.
 
Người sinh tháng Tám
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Tuất sinh tháng 3.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Dậu sinh tháng 6.
 
Người sinh tháng Chín 
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi.
 
Người sinh tháng Mười
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thân sinh tháng 4.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thân sinh tháng 8.
 
Người sinh tháng Mười Một
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Mão sinh tháng 6.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi Thìn sinh tháng 10.
 
Người sinh tháng Chạp
 
Đàn ông nên kết hôn với người phụ nữ tuổi Thân sinh tháng 3.
 
Phụ nữ nên kết hôn với người đàn ông tuổi.