Tuổi Đinh Mão 1987 nữ lấy chồng tuổi nào tốt nhất?

Thứ Ba, 29/08/2017

Căn duyên tiền định của tuổi Đinh Mão nữ mạng sinh năm 1987, tuổi này kỵ nhất kết hôn năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Ở tuổi này tuổi Đinh Mão hay sinh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

Tuổi Đinh Mão khi kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Đinh Mão lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển tuổi nào tứ đạt đạo, nhất phú quý, tuổi nào đại kỵ không nên kết duyên? Tuổi nào khắc kết hôn?

Xem thêm Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2017 của người tuổi Mão

Tính cách, vận mệnh người tuổi Mão mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Tuổi Đinh Mão nên lấy chồng tuổi nào?

Nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi này rất kỵ kết hôn, luận việc hôn nhân không thành. Nếu ở tuổi này mà có đôi bạn rồi thì hay sinh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

Tuổi  Đinh Mão nam và nữ sinh vào tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sống hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó  nên đôi.

Tuổi Đinh Mão 1987 trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Xem thêm Tuổi Mão sinh vào giờ, ngày, tháng nào thì có vận số tốt?

Tuổi Đinh Mão 1987 nữ lấy chồng tuổi nào tốt nhất?

Tuổi Đinh Mão 1987 nữ lấy chồng tuổi nào tốt nhất?

ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Giáp Tý (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI): Ở đời với nhau pham (biệt ly và tuyệt mạng)

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi): Ở dời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Kỷ Mùi (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Kỷ Dậu (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng Nhâm Tý (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng).

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Giáp Dần (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Xem thêm Bói tuổi Mão cung Kim Ngưu

HỢP HÔN Ở ĐẶNG

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Đinh Mão (Chồng vợ đồng một tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau cũng được, nên cần năng làm ăn đặng.

Vợ chồng tuổi Đinh Mão ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh  nghèo thiếu một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Vợ chồng tuổi này phát về hậu vận.

Tính tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Bính Dần (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an ủi.

Chồng tuổi Bính Dần 1986 gặp người vợ tuổi Đinh Mão 1987 ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyềntước,nhiều  người  hay thương mến, hào tài tương vượng, ít con.

Tính tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Ất Sửu (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt.

Vợ chồng tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc gì cũng đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tính tình  vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tính tình vợ chồng hòa hợp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.

Xem thêm Con số kiêng kị của 12 con giáp

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Canh Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, tính ý lẫn nhẫn nại.

Vợ chồng tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tính tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm, nên thương lẫn với nhau.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Tân Mùi (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng hòa hợp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. 

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Nhâm Thân (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ  dùng , hào con trung bình. Tính người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài. Ở với nhau vợ chồng ít đặng hợp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới thành.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Qúy Dậu (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.Tính tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn rất tốt.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Qúy Hợi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui ấm êm.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu  phước thì đặng khá, hào tài  tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tính tình vợ chồng tuổi này ở với nhau hòa hợp, chung sống đồng  lo làm ăn  mới đặng  nên sự nghiệp.

Căn duyên tiền định của tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng

Xem căn duyên tiền định của tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Nhâm Tuất (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no.

Vợ chồng tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường.

Xem thêm Top 5 con giáp đào hoa nhất ngày Thất tịch, cứ tỏ tình là sẽ thành công

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Tân Dậu (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 gặp người vợ tuổi Đinh Mão 1987 ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Vợ chồng tuổi này được nhiều người mến thương, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tính tình chồng vợ hay xung ý, chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no an vui.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gặp số Tứ Đạt Đạo, cần lo việc chi đều thông suốt, ăn  nói  việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ..

Tính tình vợ chồng này hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà nên cửa nên tiền tài.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Ất Hợi (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài th ạnh vượng, hào con trung bình. Vợ chồng tuổi này ở với nhau hòa hợp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Mậu Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

Vợ chồng tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài  phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tính tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Bính Thìn (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Đinh Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng  hòa hợp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Ất Mão (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng hào con trung bình. Tính tình vợ chồng tuổi này ở với nhau ít  hòa hợp, việc làm ăn đặng ấm no.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Qúy Sửu (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ. Tính tình chồng vợ  hòa hợp, ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Tân Hợi (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng này ở với nhau có phần hòa hợp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Đinh Mão - Chồng tuổi Canh Tuất (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Vợ chồng tuổi này ở với nhau ít đặng hòa hợp, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Xem thêm Tính cách tuổi Mão cung Bảo Bình: Mê kiến thức và quyền lực