Tuổi Canh Thìn nữ mạng sinh năm 2000 lấy chồng tuổi nào tốt nhất?

Thứ Hai, 04/09/2017

Tuổi Canh Thìn nữ mạng sinh năm 2000 lấy chồng tuổi nào tốt nhất? Tuổi nào CỰC KỴ với tuổi Canh Thìn nữ mạng, tuyệt đối không được lấy làm chồng? Lịch vạn sự chỉ ra căn duyên tiền định - trời định của tuổi Canh Thìn nữ mạng, quý bạn tuổi Canh Thìn nên biết.

Nữ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 RẤT KỴ có chồng năm 15, 17, 23, 27, 29, 35, 39 tuổi. Những năm tuổi này kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sinh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nam hay nữ sinh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sinh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Xem thêm 3 con giáp có số mệnh sung sướng hạnh phúc nhất đời

Phụ nữ lấy chồng tuổi này, cuộc sống giàu có, không lo chồng thay đổi vì họ rất chung tình

Tuổi Canh Thìn nam hay nữ khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.

Nữ tuổi Canh Thìn sinh tháng 1, 5, 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sinh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sinh và khó nuôi.

Tuổi Canh Thìn nữ mạng sinh năm 2000 lấy chồng tuổi nào tốt nhất?

Tuổi Canh Thìn nữ mạng sinh năm 2000 lấy chồng tuổi nào tốt nhất?

ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Tân Mùi (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Quí Mùi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

HỢP HÔN Ở ĐẶNG

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Canh Thìn (Chồng vợ đồng 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp  số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng, đặng có danh giá, ăn nói chi đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Mậu Dần (Chồng lớn  hơn vợ 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no và an vui.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. Xem thêm Chồng nào thuộc con giáp này nên nhớ: càng chi tiền cho vợ thì sẽ càng phát tài

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Bính Tý (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt,  phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà  khiếm dụng.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người thương mến, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Ý tình vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng cảnh ấm êm.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Vợ chồng ở với nhau hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Mậu Thìn (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai  tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thịnh vượng, hào con đông đủ. Tính người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Đinh Mão (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Bính Dần (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no , hào con thiểu số. Tính tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố việc làm ăn đặng.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Ất Sửu (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Giáp Tý (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng ở với nhau hòa hạp, nên chung lo làm ăn đặng.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Qúy Hợi (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tính người vợ hay lo tính, khó tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung lo làm ăn mới đặng.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Nhâm Tuất (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Vợ chồng ở với nhau hay xung khắc, khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Tân Tỵ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đồng lo ngày hậu đặng nên nhà.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng  tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh  thiếu nghèo một thời gian, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn đặng làm nên, hào tài ấm no, hào con  trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Nhâm Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, ngày hậu sẽ làm nên.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, đến sau dễ làm ăn, có chút ít chức phận làm ăn tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tính tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng tốt.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Giáp Thân (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tính tình vợ chồng  hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Ất Dậu (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng ở với nhau hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Bính Tuất (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con đông đủ. Tính tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, nên kiên nhẫn chung lo làm ăn.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Đinh Hợi (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tính tình vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn tốt.

Vợ tuổi Canh Thìn - Chồng tuổi Mậu Tý (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tính tình vợ chồng ở với nhau hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Có thể bạn quan tâm Những cặp con giáp lỡ cưới nhau là nghèo đến già