Tuổi Ất Hợi và căn duyên tiền định nên biết

Thứ tư, 02/08/2017

Người tuổi Ất Hợi muốn cuộc hôn nhân hạnh phúc, đời sống ấm no về tiền bạc, con cái đầy đủ thì phải biết về căn duyên tiền định của mình.

Tuổi ẤT HỢI nếu chọn sai người để kết hôn thì lận đận, cuộc đời lỡ dở, nếu chọn đúng người trong căn duyên tiền định của mình sẽ mang lại hạnh phúc. Lịch vạn sự mong quý bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

TUỔI ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Tuổi kỵ hôn nhân của nữ tuổi Ất Hợi

Vợ tuổi  Ất Hợi - Chồng tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Ất Hợi - Chồng tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Nữ tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. 

Tuổi kỵ hôn nhân của nam tuổi Ất Hợi

Trai tuổi Ất Hợi đại kỵ cưới nữ tuổi kể dưới đây. Những cô gái này không nên có chồng tuổi Ất Hợi

Chồng tuổi Ất Hợi - vợ tuổi Mậu Dần (Chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Ất Hợi - vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Ất Hợi - vợ tuổi Canh Dần (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Ất Hợi - vợ tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Trai tuổi Ất Hợi kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 54, 51 tuổi.

Xem thêm Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2017 của người tuổi Hợi

Tuổi Ất Hợi nên nhớ: Những năm tuổi kỵ hiệp hôn của quý bạn tuổi Ất Hợi nên tránh, luận việc hôn nhân không thành. Nếu ở tuổi này mà tuổi Ất Hợi đã lập gia đình thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi Ất Hợi trai hay gái sinh nhằm tháng 1, tháng 7 thì cuộc đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi Ất Hợi này trai hay gái  theo số mệnh thì nên gặp người  bạn(một nửa của mình) ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

Trai tuổi Ất Hợi sinh tháng 6, 2, 3, 9, 8, 10 và tháng 7 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Nữi tuổi Ất Hợi sinh vào các tháng 11, 8, 10 và tháng 7 âm lịch có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Xem thêm Đặc trưng về con người tuổi Hợi nữ mạng sinh năm 1995

Căn duyên tiền định của tuổi Ất Hợi

Căn duyên tiền định của tuổi Ất Hợi

HỢP HÔN Ở ĐƯỢC VỚI NHAU

Vợ tuổi Ất Hợi - Chồng tuổi Ất Hợi (Chồng vợ đồng một tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên.

Chồng  tuổi  này  gặp  người  vợ  tuổi  này ở đời  với  nhau không đặng tốt, tính tình không hợp(hạp) nhau. Vợ chồng tuổi này gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt, phải chịu cảnh  thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Người vợ tính hiền, có duyên, tính sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tính tình chồng ít đặng hòa hạp. Hai tuổi này kết duyên với nhau nên kiên nhẫn, phát thời hậu vận.

Xem thêm Vị trí làm việc hứng tài lộc của 12 con giáp

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, tính tình vợ chồng hợp nhau. Vận số vợ chồng tuổi này gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng, tiền tài  phát đạt, con cái thiểu số không nhiều, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Tân Mùi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kể.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt,. Tuy tính cách không hợp nhau nhưng ở chung với nhau làm ăn cực tốt, đặng trở nên phát đạt.

Vợ chồng tuổi này gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, có thiểu phước thì đặng khá, sắp đặt trong ngoài đều yên thuận, hào tài  phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.

Xem thêm Tướng người chết yểu chết trẻ và người sống thọ

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố cũng đặng làm nên.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, tính tình vợ chồng hợp nhau nhưng ở với nhau phải kiên cố chung lo ngày hậu ấm no.

Vợ chồng tuổi này gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tuổi Ất Hợi và căn duyên tiền định nên biết

Tuổi Ất Hợi và căn duyên tiền định nên biết

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Kỷ Tị (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Về tính cách 2 tuổi này hay tương xung, lời tiếng ít hợp, nhưng vận số hợp nhau trong làm ăn, làm ăn tốt.

Vợ chồng tuổi này gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong nhà đều thuận ý, hào tài  thịnh vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.

Nên xem Tướng kẻ tiểu nhân, vong ân bội nghĩa tuyệt đối không được kết giao

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Mậu Thìn (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận, hào tài tương vượng hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tuổi này tính tình vợ chồng hòa hợp, ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Đinh Mẹo(Đinh Mão) (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn chung lo với nhau.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số  Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tính tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.

Vợ tuổI Ất Hợi Chồng tuổI Bính Dần (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chí đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt  Phú  Quý vợ chồng như có phước  hưởng  giàu  sang,  còn  thiểu  phước  thì đặng khá, vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tính tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Ất Sửu (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi):

Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số. Tính tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở nên kiên cố làm ăn đặng.

Vợ tuổI Ất Hợi Chồng tuổI Giáp Tý (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI): 

Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng, hào con rất ít. Vợ chồng tuổi này ở với nhau ít hòa hợp nhưng việc làm ăn đặng lập nên.

Vợ tuổI Ất Hợi Chồng tuổi Bính Tý (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt, trong ngoài sắp đặt yên thuận, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tính tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Đinh Sửu (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số  Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, lòng hay lo tính, tánh tình vợ chồng hòa hợpp, chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Xem thêm Vận hạn của 12 con giáp trong tháng 6 nhuận

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Mậu Dần (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi  cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tính tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc, ít đặng hợp ý, ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Kỷ Mẹo(Kỷ Mão) (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Canh Thìn (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn ngày hậu đặng nên.
 
Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Tân Tị (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con rất ít. Vợ chồng ở với nhau hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Nhâm Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tính tình vợ chồng hòa hợp, việc làm ăn đặng lập nên.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Qúy Mùi (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung lo làm ăn tốt.

Vợ tuổi  Ất Hợi Chồng tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Ý tình vợ chồng hòa hợp, chung ở làm ăn mới đặng nên nhà.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Kỷ Mùi (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tính tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Đinh Tị (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tính tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Tân Dậu (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số. Vợ chồng ở với nhau hòa hợp, chung sống làm ăn tốt.
 
Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Qúy Hợi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tính tình chồng vợ có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng nên.

Vợ tuổi Ất Hợi Chồng tuổi Nhâm Tuất (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng bình thường.