Top con giáp coi chừng xui tận mạng trong tháng 8 âm lịch

Thứ năm, 03/11/2016

Sang tháng 8 âm lịch, những con giáp này cần đặc biệt chú ý, kẻo vận xui đeo bám liên miên, bởi phạm khắc xung, hung tinh chiếu mệnh.