Nữ tuổi Nhâm Thân và Căn duyên tiền định: căn duyên tiền định của Vợ tuổi Nhâm Thân

Thứ bảy, 25/11/2017

Nữ tuổi Nhâm Thân và căn duyên tiền định chỉ ra căn duyên tiền định tình cảm vợ chồng của người tuổi Nhâm Thân nữ mạng, tuổi đại kỵ không nên hiệp hôn đễ xung khắc, tuổi hợp trong hôn nhân làm ăn có của

TUỔI ĐẠI KỴ HỢP HÔN

Vợ tuổi Nhâm Thân, chồng tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Nhâm Thân, chồng tuổi Ất Sửu (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Nhâm Thân, chồng tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Nhâm Thân, chồng tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly và tuyệt mạng)

Vợ tuổi Nhâm Thân, chồng tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Nhâm Thân, chồng tuổi Quí Hợi (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Nhâm Thân, chồng tuổi Ất Mẹo (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Tuổi kỵ hôn nhân của nữ tuổi Nhâm Thân

Nữ tuổi Nhâm Thân kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI này kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành. Nếu ở tuổi này mà quý nữ tuổi Nhâm Thân đã lập gia đình  thì  hay  sanh  việc  buồn  và  xung  khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Nhâm Thân nữ mạng quan tâm năm 2018 của mình như thế nào? CLICK tu vi nam 2018

Nữ tuổi Nhâm Thân và Căn duyên tiền định

Nữ tuổi Nhâm Thân và Căn duyên tiền định

Tuổi Nhâm Thân du là trai hay gái sinh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi Nhâm Thân  trai  hay  gái  khi  có đôi (yêu nhau hoặc định lấy nhau) thì số gặp một nửa của mình ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

Nữ tuổI Nhâm Thân sinh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 là sinh vào tháng lỗi, những tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sinh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Xem thêm 4 con giáp càng có tuổi càng có sức hấp dẫn chết người

HỢP HÔN Ở ĐƯỢC VỚI NHAU

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển

Hai tuổi này kết duyên vợ chồng thì ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, tiền tài đủ dùng, con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Vợ chồng ít hòa hợp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no.

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Vợ chồng ở với nhau có phần hợp ý.

Vợ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà  bình thường.
Vợ chồng ở với nhau cũng có phần hợp, việc làm ăn đặng nên nhà (có của ăn của để).

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với phải thương lẫn với nhau mới ở được

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua n ày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Vợ chồng cũng thế, tính tình vợ chồng ít đặng hòa hợp, ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no.

Bạn có thể quan tâm Vận mệnh 12 con giáp sinh vào tháng 1 âm lịch: Kẻ ngồi mát ăn bát vàng, người bôn ba lận đận

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi ĐINH MÃO (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, tiền tài hay luân chuyển

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tính tình vợ chồng ít đặng sự hòa hợp, chung ở với nhau làm ăn đặng.

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, vợ chồng phải bền chí nhẫn nại, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, có chút chức phận để làm ăn, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tính tình vợ chồng hay xung ý bất hòa.

Vợ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài nên luân chuyển

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng  như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tính tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi): ở được với nhau

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình (tiền tài trung bình), hào con đông đủ.

Vợ chồng ở với nhau hòa hợp, việc làm ăn đặng.

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi): 

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Vợ chồng ít hòa thuận, nên nhẫn nại làm ăn mới được.
  
Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ. Vợ chồng ở với nhau hòa hợp, việc làm ăn được.

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Vợ chồng ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hợp, khá cần năng mới ấm no.

Vợ tuổi NHÂM THÂN, chồng tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Vợ chồng ở với nhau hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

Vợ tuổi Nhâm Thân chồng tuổi Quý Dậu (vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh  thiếu nghèo, đến sau dễ làm ăn, làm có tiền, hay khiến điều hao tốn, hào tài no đủ, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no.

Bạn có thể quan tâm Những cặp con giáp này đại xung khắc, cứ lấy nhau là nghèo khổ, mạt vận, cả đời bất hạnh

Vợ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng  giàu còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài  tương vượng, hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng.

Vợ chồng cũng có phần hợp, ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên.

Vợ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Vợ chồng hòa hợp, việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no.

Vợ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi):

Hai  tuổi  này ở với nhau làm ăn đặng  trung bình,  hào tài thạnh vượng, hào  con đông đủ. Vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn nên.

Vợ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình. Vợ chồng  hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no.

Nên xem Những con giáp luôn lỗ lực hết mình nhưng chẳng được gì

Vợ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi KỶ MÃO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi):

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Vợ chồng cũng có phần hòa hợp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Nên đọc Vận mệnh cát hung của 12 con giáp nửa cuối năm 2017