Căn duyên tiền định của vợ tuổi Tân Mùi 1991

Thứ Hai, 18/12/2017

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Tân Mùi 1991 chỉ ra quý bạn nữ tuổi này không nên kết hôn tuổi nào, đại kỵ kết hơn với tuổi nào, tuổi nào kết hôn tuyệt mạng, tuổi nào kết hôn phát tài phát lộc.

Nữ tuổi Tân Mùi 1991 kỵ có chồng năm 15, 19, 21, 27, 31, 39 tuổi. Những năm tuổI này quý bạn nữ mạng kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành. Nếu như ở tuổi này nữ tuổi Tân Mùi có đôi bạn rồi (đã kết hôn) hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc  chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi Tân Mùi 1991 trai hay gái sanh vào tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có đôi  bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

Nữ tuổi Tân Mùi 1991 sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tân Mùi nữ mạng quan tâm đến vận trình tình cảm sự nghiệp năm 2018, CLICK  xem tu vi 2018

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Tân Mùi 1991

Căn duyên tiền định của vợ tuổi Tân Mùi 1991
 

ĐẠI KỴ HỢP HÔN
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Bính Dần (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Tân Mùi (Chồng vợ đồng một tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Mậu Thìn (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Bính Tý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Tân Dậu (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)
 
HỢP HÔN Ở ĐẶNG

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài  phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng do vậy nên nhẫn lại lời ăn tiếng nói, vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Nhâm Thân (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên.

Xem thêm Những con giáp nữ khó theo đuổi, một khi đã chia tay thì ân đoạn nghĩa tuyệt

 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Qúy Dậu (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi): C
ảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, vể lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, trong ngoài  lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài  tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp, nên nhẫn nại lời ăn tiếng nói.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Giáp Tuất (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu trung bình.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu  thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. Có thể bạn quan tâm Trời sinh những con giáp có giác quan thứ 6 cực nhạy bén khiến đàn ông sợ hãi và hạnh phúc
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Ất Hợi (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp nên nhường nhịn nhau, chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố và thương lẫn nhau.

Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi  này ở đời với  nhau không đặng  tốt, gặp  số Nhì  Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng,  phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài  đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng, ở với nhau chung lo làm ăn đặng.

Qúy bạn nên xem Đặt bàn thờ Thần Tài, Ông Địa kiểu này đừng hỏi vì sao gia chủ làm ăn suy bại, nghèo khó cả đời

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Ất Sửu (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu, còn nhiều phước thì đặng khá, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà  đều đủ.

Tánh tình vợ chồng hay tương xung, về lời tiếng ít đặng hạp ý, chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt.

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổI Giáp Tý (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI): Cảnh vợ chồng này ở với nhau  không đặng  tốt, nên bền chí và cần năng.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới phát đạt, hào tài đủ no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên hòa thuận  chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no.

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Qúy Hợi (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, đặng nhiều người mến thương, hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài  trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên.

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Nhâm Tuất (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên kiên nhẫn  với nhau đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài  ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Ý tình vợ chồng có phần  hòa hạp, chung sống với nhau sẽ đặng lập nên.

Xem thêm TƯỚNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC TIỀN

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Đinh Mẹo (Đinh Mão, Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi): Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp  số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông  suốt, trong ngoài đều thuận ý, háo tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no.

Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Mậu Dần (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đặng ấm no.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Kỷ Mẹo (Kỷ Mão, Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.
 
Vợ tuổi Tân Mùi chồng tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Kỷ Mùi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, làm ăn kiên cố  ngày hậu đặng nên.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Mậu Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Đinh Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai  tuổi  này ở với  nhau  làm ăn đặng  trung  bình,  hào  tài  tương  vượng,  hào  con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, làm ăn sẽ lập nên.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Ất Mẹo (Ất Mão, Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.
 
Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng có phần  hòa hạp, nên kiên cố  làm ăn đặng ấm no.
 
 Vợ tuổi Tân Mùi Chồng tuổi Qúy Sửu (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, vợ chồng hay tương xung, ít h ạp ý, nên nhẫn nại việc làm ăn tốt.