Tử vi trọn đời tuổi Tân Tỵ nữ mạng sinh năm 1941 2001

Tử vi trọn đời tuổi Tân Tỵ nữ mạng sinh năm 1941 2001

Thứ Ba, 12/04/2016

Tuổi Tân Tỵ có số tử vi rất tốt. Con người không ưu nịnh bợ a dua, chỉ sống cho mình và tự mình gầy dựng sự nghiệp, số hưởng thọ trung bình từ 56...

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/04/2016

Thứ Ba, 12/04/2016

Dự báo thứ 3 ngày 12/04/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Tỵ nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/04/2016

Thứ Hai, 11/04/2016

Dự báo thứ 7 ngày 09/04/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/04/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/04/2016

Chủ nhật, 10/04/2016

Dự báo thứ 7 ngày 09/04/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/04/2016

Thứ bảy, 09/04/2016

Dự báo thứ 7 ngày 09/04/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/04/2016

Thứ sáu, 08/04/2016

Dự báo thứ 6 ngày 08/04/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/04/2016

Thứ năm, 07/04/2016

Dự báo thứ 5 ngày 07/04/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Thìn nên nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/04/2016

Thứ tư, 06/04/2016

Dự báo thứ 4 ngày 6/4/2016 của 12 con giáp khuyên Đinh Dậ nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/04/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/04/2016

Thứ Ba, 05/04/2016

Dự báo thứ 3 ngày 05/04/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thìn nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi trọn đời tuổi Tân Mão nữ mạng sinh năm 1951 2011

Tử vi trọn đời tuổi Tân Mão nữ mạng sinh năm 1951 2011

Thứ Hai, 04/04/2016

Tân Mão cuộc đời được nhiều may mắn, trong vấn đề công danh cũng như về tài lộc và sự nghiệp, tuổi nhỏ tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng cuộc sống vẫn...

Xem thêm