Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 11/07/2016

Thứ Hai, 11/07/2016

Dự báo chủ nhật ngày 10/7/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 10/07/2016

Chủ nhật, 10/07/2016

Dự báo chủ nhật ngày 10/7/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 09/07/2016

Thứ bảy, 09/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 9/7/2016 của 12 con giáp khuyên Ất Mão nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 08/07/2016

Thứ sáu, 08/07/2016

Dự báo thứ 6 ngày 8/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thìn nên chậm rãi chờ lúc thuận lợi, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 07/07/2016

Thứ năm, 07/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 7/7/2016 của 12 con giáp khuyên Giáp Tuất nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 06/07/2016

Thứ tư, 06/07/2016

Dự báo thứ 4 ngày 6/7/2016 của 12 con giáp khuyên Ất Mão nên cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, chỉnh đốn nhà cửa

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 05/07/2016

Thứ Ba, 05/07/2016

Dự báo thứ 3 ngày 5/7/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Dậu nên đi xa, di chuyển, mong cầu về tài lộc, thực hiện điều dự tính

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 04/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 04/07/2016

Thứ Hai, 04/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 03/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 03/07/2016

Chủ nhật, 03/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 02/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 02/07/2016

Thứ bảy, 02/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 30/6/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Xem thêm