Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 21/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 21/07/2016

Thứ năm, 21/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 21/07/2016 của 12 con giáp khuyên Giáp Thìn nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 20/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 20/07/2016

Thứ tư, 20/07/2016

Dự báo thứ 4 ngày 20/7/2016 của 12 con giáp khuyên Giáp Dần nên thực hiện điều dự tính, tiến hành công việc, đi xa, di chuyển

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 19/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 19/07/2016

Thứ Ba, 19/07/2016

Dự báo thứ 3 ngày 19/7/2016 của 12 con giáp khuyên Đinh Mão nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nại trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 18/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 18/07/2016

Thứ Hai, 18/07/2016

Dự báo thứ 2 của 12 con giáp ngày 18/7/2016 khuyên Kỷ Tỵ nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 17/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 17/07/2016

Chủ nhật, 17/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 16/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thìn nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 16/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 16/07/2016

Thứ bảy, 16/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 16/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Thìn nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 15/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 15/07/2016

Thứ sáu, 15/07/2016

Dự báo thứ 6 ngày 15/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Tỵ nên nhẫn nại đợi thời cơ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 14/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 14/07/2016

Thứ năm, 14/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 14/7/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Mão nên cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 13/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 13/07/2016

Thứ tư, 13/07/2016

Dự báo thứ 4 ngày 13/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Hợi nên nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 12/07/2016

Thứ Ba, 12/07/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ ba ngày 12/07/2016 khuyên Tân Mão nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển

Xem thêm