Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 31/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 31/07/2016

Chủ nhật, 31/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 30/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 30/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 30/07/2016

Thứ bảy, 30/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 30/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 29/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 29/07/2016

Thứ sáu, 29/07/2016

Dự báo thứ 5 ngày 28/7/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 28/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 28/07/2016

Thứ năm, 28/07/2016

Dự báo thứ 4 ngày 27/7/2016 của 12 con giáp khuyên Nhâm Dần nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 27/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 27/07/2016

Thứ tư, 27/07/2016

Dự báo thứ 3 ngày 26/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Sửu nên nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 26/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 26/07/2016

Thứ Ba, 26/07/2016

Dự báo thứ 3 ngày 26/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Sửu nên nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 25/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 25/07/2016

Thứ Hai, 25/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 23/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên thay đổi phương hướng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 24/07/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 24/07/2016

Chủ nhật, 24/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 23/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên thay đổi phương hướng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 23/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 23/07/2016

Thứ bảy, 23/07/2016

Dự báo thứ 7 ngày 23/7/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên thay đổi phương hướng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 22/07/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 22/07/2016

Thứ sáu, 22/07/2016

Dự báo thứ 6 ngày 22/07/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Dậu nên đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn

Xem thêm