Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 10/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 10/08/2016

Thứ tư, 10/08/2016

Dự báo thứ 2 ngày 8/8/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Hới nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 09/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 09/08/2016

Thứ Ba, 09/08/2016

Dự báo thứ 2 ngày 8/8/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Hới nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 08/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 08/08/2016

Thứ Hai, 08/08/2016

Dự báo chủ nhật ngày 07/08/2016 của 12 con giáp khuyên Giáp Tuất nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thực hiện điều dự tính, đi xa

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 07/08/2016

Tử vi 12 con giáp Chủ nhật Ngày 07/08/2016

Chủ nhật, 07/08/2016

Dự báo chủ nhật ngày 07/08/2016 của 12 con giáp khuyên Giáp Tuất nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thực hiện điều dự tính, đi xa

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 06/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 7 Ngày 06/08/2016

Thứ bảy, 06/08/2016

Dự báo thứ 7 ngày 6/8/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Hợi nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 05/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 6 Ngày 05/08/2016

Thứ sáu, 05/08/2016

Dự báo thứ 6 ngày 5/8/2016 của 12 con giáp khuyên Đinh Sửu nên chỉnh đốn hồ sơ, dọn dẹp văn phòng, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 04/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 5 Ngày 04/08/2016

Thứ năm, 04/08/2016

Dự báo thứ 5 ngày 3/8/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Hợi nên cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 03/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 4 Ngày 03/08/2016

Thứ tư, 03/08/2016

Dự báo thứ 4 ngày 3/8/2016 của 12 con giáp khuyên Nhâm Dần nên đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 02/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 3 Ngày 02/08/2016

Thứ Ba, 02/08/2016

Dự báo thứ 3 ngày 2/8/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm
Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 01/08/2016

Tử vi 12 con giáp Thứ 2 Ngày 01/08/2016

Thứ Hai, 01/08/2016

Dự báo thứ 7 ngày 30/7/2016 của 12 con giáp khuyên Mậu Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Xem thêm